keresés a weboldalon

Északi Ipari Park fejlesztési projekt

TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 – Zalaegerszegi Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása

A projekt elsődleges célja olyan ipari terület kialakítása, amely alkalmas befektetők és vállalkozások vonzására, betelepítésére. A projekt közvetlen célja az ipari infrastruktúra fejlesztése, és a munkahelyteremtés, amellyel egyrészt javulnak a gazdasági szereplők termelési feltételei, másrészt a vállalkozások működési környezetének minőségi fejlesztése is megtörténik.

A projekt közép- és hosszú távon is képes hatékonyan hozzájárulni a térség munkanélküliségi mutatóinak csökkentéséhez, ezzel elősegítve a társadalomban és gazdaságban megjelenő területi különbségek mérséklését.

A projekt keretében megvalósuló projektelemek:

  1. 264,82 ha nagyságú „Északi Iparterület kialakítása” a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Parktól és a várost elkerülő 76-os úttól északra, a Kispáli bekötő úttól keletre.
    A fejlesztési terület nem rendelkezett közműellátottsággal, ezért a beruházás alapinfrastruktúra kiépítésére (útépítés, körforgalmi csomópontok kialakítása, víztorony, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kiépítése, gáz- és áramcsatlakozás biztosítása) irányult.
  2. A Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park területén 15 db 2000-5000-8000 m2 nagyságú, összesen 7 ha nagyságú közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek került kialakításra, valamint egy 448 m hosszú belső út kiépítése, továbbá a terület közművesítése (gáz, áram, vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) valósult meg.

A projekt keretén belül már elkészült a kelet-nyugati bekötő út, az ezzel kapcsolatban megépített csapadékvíz csatorna a Ságodi patak irányába. Kialakításra került a 76-os elkerülő úttól délre eső területen, Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park területén 15 db 2000 – 5000 – 8000 m2 nagyságú (összesen 7 ha), közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek, egy közel 0,5 km hosszú belső út kiépítésével együtt. Az ipari park feltárását szolgáló észak-déli út, az ahhoz kapcsolódó közművek kiépítése és az északi végén egy hozzá kapcsolódó körforgalom kivitelezési munkái is befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A körforgalom forgalomba helyezése megtörtént.

TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 – Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen

A projekt elsődleges célja, hogy a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett ipari park fejlesztés, közúti csatlakozásai kialakításra kerüljenek. A fejlesztés biztosítja a tervezett ipari park megközelítését, a közúti hálózatba való csatlakozását. A fejlesztés során megépülő közlekedési hálózat alkalmas lesz arra, hogy az ipari park megközelítését és elérését a kor színvonalának megfelelő módon biztosítsa a betelepülni szándékozó vállalkozások és a munkavállalók számára.

A hálózati elemek hosszának növelése és összekötése révén alkalmazkodni tudunk a további igényekhez és azokat rugalmasan követni tudjuk. Ez a későbbiekben jelentős előnyt fog biztosítani az ipari park további fejlődésénél.

Fontos eredménye még a fejlesztésünknek, hogy az ipari park életében betöltendő kiemelt szerepe mellett, Zalaegerszeg város közúti hálózati rendszerének fejlesztésében is szerepet játszik. A megépülő csomópont d-i irányból a hozzá kapcsolódó – és még fejlesztés alatt álló – közúti elemekkel kiegészülve az „északi városkapu” szerepet is el tudja látni.

A fejlesztés elemei:

  1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommá a 76. számú főút és a Kispáli bekötőút kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben, csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítással.
  2. A Zalaegerszeg Kispáli bekötőt rekonstrukciója a 0+0,20 km szelvénytől, a Barényi Béla út (kelet-nyugati ipari parki út) csatlakozásig, csapadékvíz elvezetéssel, 809 m hosszban.
  3. Zalaegerszeg Kispáli bekötőút felújítása a Barényi Béla út csatlakozásától Zalaegerszeg közigazgatási határáig, csapadékvíz elvezetéssel, 1060 m hosszban
  4. 974 fm, „B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő út mellett, a ságodi utca végpontjától, a Barényi Béla út csatlakozásig, közvilágítással

A projekt keretében a Kispáli út felújításának kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.
A körforgalmi csomópont és a kerékpárút építésének kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.