keresés a weboldalon

Referenciák

Energetikai korszerűsítési projektek

ZALAEGERSZEGI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ÉS A LANDORHEGYI INTEGRÁLT ÓVODA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – KEOP-5.7.0/15-2015-0127

A projekt megvalósulási időszak kezdete:                                                           2015.09.01.

A projekt megvalósulási időszak vége:                                                                 2015.11.30.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat keretén belül vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült – 100 %-os támogatási intenzitás mellett -, melyből megvalósította a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Landorhegyi Integrált Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítését.

A pályázati konstrukció a kiemelt jelentőségű energiahatékonyság fokozására irányuló beruházások megvalósításával mintegy 250 TJ energia megtakarításával járulhat hozzá a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazott célhoz.

A gimnázium esetében a homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzati felületek hőszigetelése, a lapostetők, árkádfödémek és a padlásfödémek kiegészítő hőszigetelése valósult meg. Az épület E energetikai minősítésből B minősítésűvé változott.

Az óvodában megtörtént a homlokzat, álmennyezet hőszigetelése, a külső nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje korszerű műanyag nyílászárókra. Az óvoda épülete G energetikai minősítéséből B energetikai minősítésű besorolást kapott.

ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – KEOP-5.7.0/15-2015-0109

A projekt megvalósulási időszak kezdete:                                                           2015.09.01.

A projekt megvalósulási időszak vége:                                                                 2015.11.30.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítésére 2015 augusztusában.

A pályázati konstrukció a kiemelt jelentőségű energiahatékonyság fokozására irányuló beruházások megvalósításával mintegy 250 TJ energia megtakarításával járult hozzá a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazott célhoz.

A felújítás során az oktatási intézmény homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a lapostető hőszigetelése, valamint a lábazati fal hőszigetelése valósult meg, így az addig F energiaosztályú épület B energiaosztályú besorolásúvá vált.

Városrehabilitáció

NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 – Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program

A projekt megvalósulás kezdési időpontja:                                           2009.10.02.

Projektzárás:                                                                                                2015.04.30.

Belső tehermentesítő út I. ütem

A tehermentesítéssel csökkent a Kazinczy tér forgalma. I. ütemben a Balatoni úttól a volt vasúti nyomvonalon a Vágóhíd utcáig épült új, illetve felújított út. Ezzel párhuzamosan felújításra kerültek a piac környéki utcák.

Kossuth Lajos utca felújítása

A projektelemet a Kossuth Lajos utca Kisfaludy u. és Petőfi u. közötti szakaszának burkolatépítési, csapadékvíz-elvezetési, közvilágítási és kertépítési munkái alkották.

Piac tér felszíni munkák

A megújított Piac tér a piaci funkció mellett központi, gyülekező fórummá, rendezvény térré vált. Kialakult egy vegyes használatú, kizárólag célforgalommal terhelhető feltáró utca-tér, ahol a gyalogosforgalom elsőbbséget élvez és a burkolatok, a növényesítés, a térbútorok, a közvilágítás berendezései, stb. mind, a környező terekhez igazodva lettek kialakítva.

Felszíni parkoló a Budai nagy Antal utcában

A büntetésvégrehajtási intézet északi falához kapcsolódó telken 67 férőhelyes felszíni parkoló került kialakításra.

Sütő utcai mélyparkoló és Ügyfélszolgálati Iroda

A Deák téren felépült társasház földszintjén került kialakításra egy olyan ügyfélszolgálati iroda, amely „egyablakos” módon hozzáférhetővé teszi a városi közszolgáltatások esetében (pl. a víz- és szennyvíz-szolgáltatás, hulladékszállítás, parkolás, közterületi ügyek) a személyes közreműködést igénylő ügyintézés elérését. A társasház pinceszintjén elkészült továbbá egy 45 férőhelyes mélygarázs.

Csipkeházak rekonstrukciója-földszint beépítése

A felújítási program keretében megújult az épületbelső, befedésre kerültek a kerengők, valamint hangulatos belső terek és új üzletek kerültek kialakításra.

Polgármesteri Hivatal előtti tér átépítése és Dísz téri felépítmények kivitelezése

A polgármesteri hivatal előtti tér a megújult Dísz térrel összhangban lévő burkolatot kapta, így a belváros arculata egységessé vált. Az új burkolat mellett zöldfelületek kialakítására is sor került.

A Dísz tér keleti oldalán egy diszponibilis és egy információs épület, valamint ezen létesítményeket összekötő pergola épült.

Az információs épület célja, hogy a város lakói és az idelátogatók számára tájékoztatást nyújtson a város és közvetlen környéke kulturális, sport és mindennemű eseményeivel kapcsolatban. A diszponibilis/gazdasági tevékenységet ellátó épület komoly szerepet vállal abban, hogy a teret élettel töltse meg, a városlakók és a turisták ne csak áthaladjanak a téren, hanem azt birtokba vegyék, használják, szabadidejüket egy kis részét itt töltsék el.

NYDOP-3.1.1/ B2-13-2k-2013-0001 – Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen

A projekt megvalósulási időszak kezdete:                                                           2013.06.11

A projekt megvalósulási időszak vége:                                                                 2014.12.31.

A projekt célja, hogy fizikai környezet megújításának hatására élhetőbbé váljon a szociálisan hátrányos településrészek lakókörnyezete. Ennek keretében a megvalósítás a következő elemekre terjedt ki: bérlakás-felújítás, zöldfelület-fejlesztés, közintézmény-felújítás.

A cél elérése érdekében az önkormányzat a következő fejlesztéseket hajtotta végre:

A Petőfi utca környékén az Önkormányzat új parkolókat alakított ki, ezen kívül megújultak a környező zöldterületek is. A tömbbelső-rehabilitáció célja ésszerű térhasználatot, megközelíthetőséget és parkolási lehetőséget biztosít a Petőfi Iskola, a Belvárosi Óvoda és Bölcsőde, a szociális klub, valamint az érintett társasházak részére.

Megvalósult a Nyugdíjas otthonház rekonstrukciója is: a belső lift és az épület tetőzetének felújítása, a homlokzati hőszigetelés és a nyílászárók cseréje. Felújításra került a pihenőudvar, és orvosi szoba is kialakításra került az épületben.

A fejlesztés harmadik elemeként megújult a Szociális klub. Felújítása jótékony hatással van az itt élők életkörülményeire, közvetve pedig társadalmi integrációjuk sikerességére.

Az infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztések mellett számos kiegészítő „soft” tevékenység megvalósítására (közösségi, képzési, közbiztonsági programok) került sor, melyeket a projektbe partnerként bekapcsolódó civil szervezetek hajtottak végre.

NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005 – Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen

A projekt megvalósulási időszak kezdete:                                                           2013.09.30.

A projekt megvalósulási időszak vége:                                                                 2015.12.31.

A projekt összköltsége 776.585.196,-Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás a projekt összköltségének 96,8%-a.

 2014.05.23-2014.09.30-ig tartó időszakban került sor a Dísz tér felújítására. Az átalakítás célja az volt, hogy a Dísz teret egy változatos, minőségi térré formáljuk, amelyet többféle módon lehet használni. A mindennapokban pihenni, kávézni, az ünnepnapokon pedig kulturális rendezvényeket, ünnepi vásárokat tartani.

Zalaegerszeg belváros rehabilitáció északi Tehermentesítő út II. ütemében a Vágóhíd utca és Hock János út közötti szakasz épült meg. Az útépítés mellett csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás is kiépítésre került, valamint a szükséges közműkiváltások is megtörténtek. A kivitelezési munkák 2015. június végén kezdődtek.

 2014. októberében fejeződött be a Vásárcsarnok homlokzat felújítása. A felújítás homlokzati nyílásrázók cseréjét, belső padlóburkolat felújítását, belső légállapot egyenletes biztosítását szolgáló berendezések beépítését foglalta magába.

A 2014. évben elkészült Október 6. tér – Batthyány u. – Budai Nagy Antal u. csomópont jelzőlámpás kiépítése a Tehermentesítő út I. ütemben megépített út lezárása. A jelzőlámpák kiépítésének köszönhetően az alárendelt útvonalon is zajlik a forgalom, ennek eredményeképpen csökkent a baleseti veszély.

2013. évben megtörtént a Kölcsey Ferenc utca északi szakaszának, közel 75m hosszon történő átépítése, a járdakapcsolatok megteremtésével, felületrendezéssel.

2015. évben került sor a LÉSZ Kft. telephely új közúti kapcsolatainak kialakítására, a tehermentesítő út I. ütem nyomvonalának figyelembevételével. Az útnak köszönhetően könnyen megközelíthető, jó infrastruktúrával ellátott gazdasági területek alakulhattak ki.

A projekt elemei közül elsőként a Vásárcsarnok melletti területen vállalkozói fejlesztés keretében valósult meg a Virágudvar fejlesztése. A tervezésnél alapvető szempont volt, hogy a tervezett épület a vásárcsarnok épületével egységes épületegyüttest alkosson, de az önállóan is üzemelhessen.

2014. tavasztól őszig tartó időszakban a Portál program keretén belül a Kazinczy tér, Széchenyi tér, Kossuth utca és az Eötvös közben konzorciumi tagokként, vállalkozó partnereink komplex homlokzat-rekonstrukciót hajtottak végre a tulajdonukban vagy kezelésükben álló belvárosi ingatlanon. A felújítási munkálatok tartalmazták az üzletek homlokzati nyílászáróinak cseréjét, az akadálymentes megközelíthetőség kialakítását, homlokzati falfelületek burkolását, felületképzését.

2014. évben az infrastruktúra fejlesztésekkel párhuzamosan az Önkormányzat, mint projektgazda 2 db saját soft-tevékenységet is megvalósított:

1. az érintett lakosság bevonását, a város-rehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése.

2. Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, város-rehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok kidolgozása.

A fenti, saját projekteken kívül az önkormányzat a rendelkezésre álló forrás 50%-át Programalapba szervezte ki, melynek során intézmények és civil szervezetek pályázhattak saját programjaik megvalósítására.

Konzorciumi partnereink nevében is köszönjük a program előkészítésében és végrehajtásában közreműködők munkáját, a lakosság türelmét, és külön ki szeretnénk emelni a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint közreműködő szervezet munkatársainak a támogató segítségét.

Inkubátorház

Az északi ipari parkhoz köthető többek között az Inkubátorház és Innovációs Központ projekt is. Az inkubátorház három szakaszban (2010-ben, 2013-ban és 2020-ban) került kialakításra, mind a három rész szinte az indítástól kezdve teltházzal működik.

A vállalkozói inkubátor, mint a helyi problémákra érzékeny gazdaságfejlesztési módszer, segít az új vállalkozások túlélési képességében és növekedésük gyorsításában. A bővülő inkubátorház célja, hogy növelje az új vállalkozások esélyeit, és segítse fejlődésüket a kezdeti szakaszban (csökkentse a megszűnés lehetőségét, a vállalkozás sebezhetőségét, és növelje a jövedelmezőségét). Éppen ezért az inkubátorház elsődleges célcsoportja a kezdő, vagy néhány éve működő vállalkozások, mikrovállalkozások köre. A korszerűen kialakított inkubátorház kedvezményes bérleti díjakkal és szolgáltatásokkal várja a betelepülni vágyó vállalkozásokat.

I. ütem – NYDOP-1.3.1-2F-2009-0004

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP-1.3.1-2F-2009-0004) pályázatán az Inkubátorház létesítésére 332.554.974 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt nettó költsége 416. 005. 722,-Ft volt. A fejlesztés keretében 2010-ben egy bruttó 2610 négyzetméter hasznos alapterületű inkubátorház jött létre. Az „A”, „B”, „C” épület alap, emelt, illetve kiemelt szintű műhelyeket (összesen 22 db-ot) és 5 db irodát, valamint tárgyalókat és közös szociális blokkot foglal magában. Az épület mellett 60 férőhelyes parkolóhely létesült, valamint kialakításra került a kapcsolódó infrastruktúra (utak, járdák) is.

II. ütem – NYDOP-3.1.1-ABC-2012-00005

A megnövekedett keresletre reflektálva kezdődtek a II. ütem kivitelezési munkálatai, amely a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. beruházásában, szintén uniós támogatással, a NYDOP-3.1.1-ABC-2012-00005 azonosítószámú projekt keretében került kialakításra.

A II. ütemben a „C” jelű épülethez csatlakozva elkészült a „D” jelű kétszintes iroda épület, valamint a „D1” jelű csarnoképület, 100 m2-es műhelyekkel, az I. ütem épületeivel egy tömböt alkotva. Ugyancsak ebben az ütemben – a meglévőktől keletre – megépült az „E1” „E2” jelű csarnok, amelyek az „E” jelű iroda-szociális blokkot közrefogva, vele önálló tömeget alkotnak.

Így a fejlesztésnek köszönhetően már megközelítőleg 6.500 m2-en bérelhettek műhelyt, irodát az itt működő vállalkozások.

III. ütem – TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001

A III. ütemben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert pályázat keretein belül (TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001), 2020 júniusában „F” jelű 1622 négyzetméteres csarnoképülettel került bővítésre az inkubátorház, mely az „E1” jelű csarnok és a keleti telekhatár közötti területen valósult meg.

A megvalósításhoz kapcsolt projektmenedzsment feladatot szintén a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. végezte. A fejlesztés keretében egy kb. 730 és egy 870 négyzetméteres gyártócsarnok került kialakításra. A tervezett „F” jelű csarnoképület különálló épületként, önálló rendeltetési egységként funkcionál. A beruházással elsősorban a nagy helyigényű, termelői tevékenységet végző vállalkozások számára szeretnénk inkubációs szolgáltatást biztosítani. A bővítés a meglévő infrastruktúrára épül, a már meglévő szolgáltatásokat veszi igénybe. Ennek következménye, hogy bizonyos alapvető funkciók pl. közösségi helyiségek, öltözők, konyha, vizesblokkok az új csarnokban nem lettek betervezve, azok használata a már a korábban megépült épületekben biztosított.

 

Üzemcsarnok

TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 – Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon

A volt Petőfi laktanya parancsnoki épületének helyén, annak bontása után, az új Zalaegerszegi Egyetemi Központ tőszomszédságában épült a Zalaegerszegi Duális Képzőközpontnak helyet adó 1400 négyzetméteres gyártócsarnok. Az új, modern központ szakmai képzéseket és átképzéseket biztosít a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a támogató iparvállalatok és vállalkozások, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a szakképző intézmények partnerségével, hogy gyors és hatékony válaszokat tudjunk adni a munkaerőpiaci kihívásokra.

A Zalaegerszegi Duális Képzőközpont Kft. ipari vállalkozások közös cége, amely valós termelési környezetben, valós elvárások között teszi lehetővé a gyakorlati képzés elvégzését, integráltan együttműködve az intézményekkel és a tulajdonosokkal, valamint egyéb ipari szereplőkkel és technológiai partnerekkel. A cégalapítás 2016-ban 8 alapító tag jóvoltából történt. A képzőközpont gépészeti ágazaton belül forgácsoló és hegesztő munkaerő képzését valósítja meg.

A Zalaegerszegi Duális Képzőközpont Kft. 2020.08.31-én ágazati képzőközponttá alakult, amelynek továbbra is célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a gyakorlatban használatos technológiát, úgy, hogy nem a termelés rovására teszi mindezt.

A Zalaegerszegi Duális Képzőközpont Kft. ágazati képzőközponttá alakulásának értelmében, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum összeköttetésbe kerül a Duális Képzőközponttal, amelynek következtében növekedik az állami szerepvállalás.

 

Paktum Projekt

TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 – A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban

A projekt célja a munkanélküliség csökkentése és Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása volt.

Célcsoportok:

 • Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség)
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYES-ről (gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), ápolási díjról visszatérők (akik a programba való belépést megelőző
 • 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők
 • Inaktívak (Akik a programba vonás előtt kereső tevékenységet nem folytattak, nem regisztrált álláskeresők)

A projektben elvégzendő tevékenységek körét az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

Előkészítési szakasz tevékenységei: projekt koncepció kialakítása, költségvetés tervezés, igényfelmérések, MT kidolgozása, partnerségi fórumok, konzorcium felépítése, támogatási kérelem összeállítása és benyújtása.

Megvalósítási szakasz tevékenységei:

 • „A” főtevékenység: Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv, munkaprogram és projekttervek, vállalati igényeknek megfelelő képzések, együttműködési megállapodás, paktumiroda, ügyrend, munkaterv kidolgozása, irányító csoport létrehozása, kommunikáció és tájékoztatás, projektmenedzsment, képzések, tréningek
 • „B” főtevékenység: előszűrés, kompetenciák felmérése, hiányok azonosítása, előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás, egyéni fejlesztési terv, tréningek szervezése, képzések, mentorálás, további szolgáltatások, támogatott foglalkoztatás, tovább foglalkoztatás.

Szolgáltatási feladatok:

– információgyűjtés- és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről
– információgyűjtés- és szolgáltatás a pályaválasztásról, pályaorientációról
– a munkahelyteremtést, – és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása,
– partnerségi fórumok, rendezvények szervezése
– foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása
– szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára
– a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése.

Részeletes információk: www.paktumportal.hu

https://www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum/

Belvárosi Társasház

A „Belvárosi Társasház Projekt” célja az volt, hogy a város épített környezetében egy meghatározó épületet hozzunk létre úgy, hogy az elképzelés teljes mértékben találkozzon a majdani használók elvárásaival.

A projekt a már befejezett „Sütő utcai társasház projekt” szerves folytatásaként értelmezhető, hasonló megvalósításban, kézzelfogható minőségben.

Az épület speciális hőszigetelő tulajdonságú falazási eljárással, 3 lépcsőházas megoldással készült.

A projekt keretében a földszinten került kialakításra a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló cégek – Városgazdálkodási Kft., Zalai Közszolgáltató Nonprofit  Kft., Zalavíz Zrt. és a Lész Kft. – közös ügyfélszolgálati irodája.

Ezzel célunk volt elérni, hogy Zalaegerszeg-, valamint az agglomeráció lakosai egy helyen tudják intézni a víz- és hulladékszállítás szolgáltatással, valamint a parkolással és az önkormányzati lakásügyekkel kapcsolatos dolgaikat.

A kivitelezési munkák 2014. januárjában kezdődtek és 2015. áprilisában fejeződtek be.

 

Sütő utcai társasház

2005-ben a Sütő utca északkeleti sarkán, a 3598 és 3599/1, valamint 3601 hrsz-ú ingatlanok összevonásával létrejövő 3598 hrsz-ú ingatlanon kezdtük meg a városi piacteret körülvevő elöregedett, szlömösödött területek rekonstrukcióját.

Ennek eredményeképpen született meg a Sütő utcai társasház.

A TÁRSASHÁZ KIALAKÍTÁSA:

31 db lakás

5 db iroda

11 db üzlet (földszint)

32 db gépkocsibeálló (mélygarázs)

12 db tároló (mélygarázs)

 

LAKÁSOK:

A lépcsőház: 10 lakás+5 iroda

B lépcsőház: 10 lakás

C lépcsőház: 11 lakás

 

SZOBOR:

a lakóépület északkeleti sarkán, annak emeleti szintjén figurális díszítő plasztika készítése magastűzű kerámia anyagból.

Címe: Szent Miklós és a szegények

 

Mező utca közművesítés

2009-ben kezdtük meg a bozsoki városrészen található Mező utca közművesítését. A családi házas övezetben lévő utca területeinek felosztása után hat telek teljes körű közművesítését végeztük el. 

Érintett területek:

 • 5635/10 hrsz 810 m2
 • 5635/11 hrsz 809 m2
 • 5635/12 hrsz 1039 m2
 • 5635/13 hrsz 1039 m2
 • 5635/14 hrsz 1039 m2
 • 5635/15 hrsz 1040 m2

Rövid időn belül az összes telek eladásra került, melyeken ma már családi házak állnak.

Északi Ipari Park fejlesztési projekt

TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 – Zalaegerszegi Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása

A projekt elsődleges célja olyan ipari terület kialakítása, amely alkalmas befektetők és vállalkozások vonzására, betelepítésére. A projekt közvetlen célja az ipari infrastruktúra fejlesztése, és a munkahelyteremtés, amellyel egyrészt javulnak a gazdasági szereplők termelési feltételei, másrészt a vállalkozások működési környezetének minőségi fejlesztése is megtörténik.

A projekt közép- és hosszú távon is képes hatékonyan hozzájárulni a térség munkanélküliségi mutatóinak csökkentéséhez, ezzel elősegítve a társadalomban és gazdaságban megjelenő területi különbségek mérséklését.

A projekt keretében megvalósuló projektelemek:

 1. 264,82 ha nagyságú „Északi Iparterület kialakítása” a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Parktól és a várost elkerülő 76-os úttól északra, a Kispáli bekötő úttól keletre.
  A fejlesztési terület nem rendelkezett közműellátottsággal, ezért a beruházás alapinfrastruktúra kiépítésére (útépítés, körforgalmi csomópontok kialakítása, víztorony, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kiépítése, gáz- és áramcsatlakozás biztosítása) irányult.
 2. A Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park területén 15 db 2000-5000-8000 m2 nagyságú, összesen 7 ha nagyságú közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek került kialakításra, valamint egy 448 m hosszú belső út kiépítése, továbbá a terület közművesítése (gáz, áram, vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) valósult meg.

A projekt keretén belül már elkészült a kelet-nyugati bekötő út, az ezzel kapcsolatban megépített csapadékvíz csatorna a Ságodi patak irányába. Kialakításra került a 76-os elkerülő úttól délre eső területen, Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park területén 15 db 2000 – 5000 – 8000 m2 nagyságú (összesen 7 ha), közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek, egy közel 0,5 km hosszú belső út kiépítésével együtt. Az ipari park feltárását szolgáló észak-déli út, az ahhoz kapcsolódó közművek kiépítése és az északi végén egy hozzá kapcsolódó körforgalom kivitelezési munkái is befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A körforgalom forgalomba helyezése megtörtént.

TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 – Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen

A projekt elsődleges célja, hogy a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett ipari park fejlesztés, közúti csatlakozásai kialakításra kerüljenek. A fejlesztés biztosítja a tervezett ipari park megközelítését, a közúti hálózatba való csatlakozását. A fejlesztés során megépülő közlekedési hálózat alkalmas lesz arra, hogy az ipari park megközelítését és elérését a kor színvonalának megfelelő módon biztosítsa a betelepülni szándékozó vállalkozások és a munkavállalók számára.

A hálózati elemek hosszának növelése és összekötése révén alkalmazkodni tudunk a további igényekhez és azokat rugalmasan követni tudjuk. Ez a későbbiekben jelentős előnyt fog biztosítani az ipari park további fejlődésénél.

Fontos eredménye még a fejlesztésünknek, hogy az ipari park életében betöltendő kiemelt szerepe mellett, Zalaegerszeg város közúti hálózati rendszerének fejlesztésében is szerepet játszik. A megépülő csomópont d-i irányból a hozzá kapcsolódó – és még fejlesztés alatt álló – közúti elemekkel kiegészülve az „északi városkapu” szerepet is el tudja látni.

A fejlesztés elemei:

 1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommá a 76. számú főút és a Kispáli bekötőút kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben, csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítással.
 2. A Zalaegerszeg Kispáli bekötőt rekonstrukciója a 0+0,20 km szelvénytől, a Barényi Béla út (kelet-nyugati ipari parki út) csatlakozásig, csapadékvíz elvezetéssel, 809 m hosszban.
 3. Zalaegerszeg Kispáli bekötőút felújítása a Barényi Béla út csatlakozásától Zalaegerszeg közigazgatási határáig, csapadékvíz elvezetéssel, 1060 m hosszban
 4. 974 fm, „B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő út mellett, a ságodi utca végpontjától, a Barényi Béla út csatlakozásig, közvilágítással

A projekt keretében a Kispáli út felújításának kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.
A körforgalmi csomópont és a kerékpárút építésének kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.