keresés a weboldalon

Kiemelt

Sütő utcai társasház

2005-ben a Sütő utca északkeleti sarkán, a 3598 és 3599/1, valamint 3601 hrsz-ú ingatlanok összevonásával létrejövő 3598 hrsz-ú ingatlanon kezdtük meg a városi piacteret körülvevő elöregedett, szlömösödött területek rekonstrukcióját.

Ennek eredményeképpen született meg a Sütő utcai társasház.

A TÁRSASHÁZ KIALAKÍTÁSA:

31 db lakás

5 db iroda

11 db üzlet (földszint)

32 db gépkocsibeálló (mélygarázs)

12 db tároló (mélygarázs)

 

LAKÁSOK:

A lépcsőház: 10 lakás+5 iroda

B lépcsőház: 10 lakás

C lépcsőház: 11 lakás

 

SZOBOR:

a lakóépület északkeleti sarkán, annak emeleti szintjén figurális díszítő plasztika készítése magastűzű kerámia anyagból.

Címe: Szent Miklós és a szegények

 

Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac

TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001, TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003

Helyi termelői és kézműves piac és Göcsej Tudásközpont kialakítása Zalaegerszegen

A Helyi Termelői és Kézműves Piac projekt két finanszírozási konstrukció keretében kerül megvalósításra. Az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt, megteremti a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése), a projekt másik része, a Göcsej Tudásközpont (TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003) pedig az ő termékeiket, tudásukat felhasználva alakítja ki turisztikai kínálatát, termékét. A helyi sütöde és bisztró a helyi termelők alapanyagaiból készített ételeket kínálja majd és a gasztronómiai tanfolyamok alapanyagát is szintén a helyi termelők szolgáltatják. A hagyományos technikákat (lekvárfőzés, aszalás, stb.) olyan termelők mutatják be, akiknek a termékei megvásárolhatók a termelői boltban. A népi kézműves termékek elkészítését helyi kézművesek oktatják. A Göcsej Tudásközpont, Zalaegerszeg és környéke, Göcsej-Hetés vidék egyedülálló kulturális és természeti örökségének nem csak bemutatását, ápolását, hanem azok hozzáférhetőségét, elsajátítását is biztosítja. A projekt gazdaságfejlesztő hatása is két főirányú: egyrészt a helyi termelők és kézművesek számára biztosítja a felvevőpiacot, másrészt hozzájárul a turisták tartózkodási idejének növeléséhez.

Részletes információk: https://zalaegerszeg.hu/tart/index/367/614_Gocsej_Tudaskozpont

Részletes információk: https://zalaegerszeg.hu/tart/index/284/613_Kezmuves_Termekek_Piaca

Zalaegerszeg Konténerterminál és Logisztikai Központ

TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002

ZALAEGERSZEG KONTÉNERTERMINÁL ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 projekt keretében, a METRANS Konténerterminál magánberuházás közvetlen szomszédságában, telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztéseket végez: gáz-, áram csatlakozás, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, kapcsolódó útépítések. A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések által egy újabb értékes ipari terület jön létre (Zalaegerszeg Konténerterminál és Logisztikai Központ), ahová további, logisztikai tevékenységet végző befektetőket tudunk telepíteni. A projekt megvalósítása tehát kiemelt jelentőségű Zalaegerszeg Megyei Jogú Város további gazdasági fejlődése tekintetében a METRANS beruházás nyomán, vélhetően generálódó logisztikai tevékenységet ellátó befektetői érdeklődések miatt is. A projekt keretében tehát egy körülbelül 20 ha nagyságú iparterület kialakítása tervezett, Zalaegerszeg település külterületén.

 

Északi Ipari Park fejlesztési projekt

TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 – Zalaegerszegi Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása

A projekt elsődleges célja olyan ipari terület kialakítása, amely alkalmas befektetők és vállalkozások vonzására, betelepítésére. A projekt közvetlen célja az ipari infrastruktúra fejlesztése, és a munkahelyteremtés, amellyel egyrészt javulnak a gazdasági szereplők termelési feltételei, másrészt a vállalkozások működési környezetének minőségi fejlesztése is megtörténik.

A projekt közép- és hosszú távon is képes hatékonyan hozzájárulni a térség munkanélküliségi mutatóinak csökkentéséhez, ezzel elősegítve a társadalomban és gazdaságban megjelenő területi különbségek mérséklését.

A projekt keretében megvalósuló projektelemek:

  1. 264,82 ha nagyságú „Északi Iparterület kialakítása” a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Parktól és a várost elkerülő 76-os úttól északra, a Kispáli bekötő úttól keletre.
    A fejlesztési terület nem rendelkezett közműellátottsággal, ezért a beruházás alapinfrastruktúra kiépítésére (útépítés, körforgalmi csomópontok kialakítása, víztorony, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kiépítése, gáz- és áramcsatlakozás biztosítása) irányult.
  2. A Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park területén 15 db 2000-5000-8000 m2 nagyságú, összesen 7 ha nagyságú közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek került kialakításra, valamint egy 448 m hosszú belső út kiépítése, továbbá a terület közművesítése (gáz, áram, vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) valósult meg.

A projekt keretén belül már elkészült a kelet-nyugati bekötő út, az ezzel kapcsolatban megépített csapadékvíz csatorna a Ságodi patak irányába. Kialakításra került a 76-os elkerülő úttól délre eső területen, Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park területén 15 db 2000 – 5000 – 8000 m2 nagyságú (összesen 7 ha), közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek, egy közel 0,5 km hosszú belső út kiépítésével együtt. Az ipari park feltárását szolgáló észak-déli út, az ahhoz kapcsolódó közművek kiépítése és az északi végén egy hozzá kapcsolódó körforgalom kivitelezési munkái is befejeződtek, a műszaki átadás lezárult. A körforgalom forgalomba helyezése megtörtént.

TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 – Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen

A projekt elsődleges célja, hogy a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett ipari park fejlesztés, közúti csatlakozásai kialakításra kerüljenek. A fejlesztés biztosítja a tervezett ipari park megközelítését, a közúti hálózatba való csatlakozását. A fejlesztés során megépülő közlekedési hálózat alkalmas lesz arra, hogy az ipari park megközelítését és elérését a kor színvonalának megfelelő módon biztosítsa a betelepülni szándékozó vállalkozások és a munkavállalók számára.

A hálózati elemek hosszának növelése és összekötése révén alkalmazkodni tudunk a további igényekhez és azokat rugalmasan követni tudjuk. Ez a későbbiekben jelentős előnyt fog biztosítani az ipari park további fejlődésénél.

Fontos eredménye még a fejlesztésünknek, hogy az ipari park életében betöltendő kiemelt szerepe mellett, Zalaegerszeg város közúti hálózati rendszerének fejlesztésében is szerepet játszik. A megépülő csomópont d-i irányból a hozzá kapcsolódó – és még fejlesztés alatt álló – közúti elemekkel kiegészülve az „északi városkapu” szerepet is el tudja látni.

A fejlesztés elemei:

  1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommá a 76. számú főút és a Kispáli bekötőút kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben, csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítással.
  2. A Zalaegerszeg Kispáli bekötőt rekonstrukciója a 0+0,20 km szelvénytől, a Barényi Béla út (kelet-nyugati ipari parki út) csatlakozásig, csapadékvíz elvezetéssel, 809 m hosszban.
  3. Zalaegerszeg Kispáli bekötőút felújítása a Barényi Béla út csatlakozásától Zalaegerszeg közigazgatási határáig, csapadékvíz elvezetéssel, 1060 m hosszban
  4. 974 fm, „B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő út mellett, a ságodi utca végpontjától, a Barényi Béla út csatlakozásig, közvilágítással

A projekt keretében a Kispáli út felújításának kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.
A körforgalmi csomópont és a kerékpárút építésének kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás lezárult.