keresés a weboldalon

Paktum Projekt

TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 – A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban

A projekt célja a munkanélküliség csökkentése és Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása volt.

Célcsoportok:

 • Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség)
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYES-ről (gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), ápolási díjról visszatérők (akik a programba való belépést megelőző
 • 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők
 • Inaktívak (Akik a programba vonás előtt kereső tevékenységet nem folytattak, nem regisztrált álláskeresők)

A projektben elvégzendő tevékenységek körét az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

Előkészítési szakasz tevékenységei: projekt koncepció kialakítása, költségvetés tervezés, igényfelmérések, MT kidolgozása, partnerségi fórumok, konzorcium felépítése, támogatási kérelem összeállítása és benyújtása.

Megvalósítási szakasz tevékenységei:

 • „A” főtevékenység: Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv, munkaprogram és projekttervek, vállalati igényeknek megfelelő képzések, együttműködési megállapodás, paktumiroda, ügyrend, munkaterv kidolgozása, irányító csoport létrehozása, kommunikáció és tájékoztatás, projektmenedzsment, képzések, tréningek
 • „B” főtevékenység: előszűrés, kompetenciák felmérése, hiányok azonosítása, előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás, egyéni fejlesztési terv, tréningek szervezése, képzések, mentorálás, további szolgáltatások, támogatott foglalkoztatás, tovább foglalkoztatás.

Szolgáltatási feladatok:

– információgyűjtés- és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről
– információgyűjtés- és szolgáltatás a pályaválasztásról, pályaorientációról
– a munkahelyteremtést, – és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása,
– partnerségi fórumok, rendezvények szervezése
– foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása
– szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára
– a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése.

Részeletes információk: www.paktumportal.hu

https://www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum/