Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - projektmenedzsment

image68_resize3_800x600

A komplex belváros rehabilitációs program keretében megvalósult fejlesztések:

2014.05.23-2014.09.30-ig tartó időszakban került sor a Dísz tér felújítására. Az átalakítás célja az volt, hogy a Dísz teret egy változatos, minőségi térré formáljuk, amelyet többféle módon lehet használni, a mindennapokban pihenni, kávézni, az ünnepnapokon pedig kulturális rendezvényeket, ünnepi vásárokat tartani.

Zalaegerszeg belváros rehabilitáció északi Tehermentesítő út II. ütemében a Vágóhíd utca és Hock János út közötti szakasz épült meg. Az útépítés mellett csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás is kiépítésre került, a szükséges közműkiváltások is megtörténtek. A kivitelezési munkák 2015. június végén kezdődtek és a napokban fejeződtek be.

2014. októberében fejeződött be a Vásárcsarnok homlokzat felújítása. A felújítás homlokzati nyílásrázók cseréjét, belső padlóburkolat felújítását, belső légállapot egyenletes biztosítását szolgáló berendezések beépítését foglalta magába.

A 2014. évben elkészült Október 6. tér – Batthyány u. – Budai Nagy Antal u. csomópont jelzőlámpás kiépítése a Tehermentesítő út I. ütemben megépített út lezárása. A jelzőlámpák kiépítésének köszönhetően az alárendelt útvonalon is zökkenőmentesen zajlik a forgalom, csökkent a baleseti veszély.

2013. évben megtörtént a Kölcsey Ferenc utca északi szakaszának, közel 75m hosszon történő átépítése, a járdakapcsolatok megteremtésével, felületrendezéssel.

2015. évben került sor a LÉSZ Kft. telephely új közúti kapcsolatainak kialakítására, a tehermentesítő út I ütem nyomvonalának figyelembevételével. Az útnak köszönhetően könnyen megközelíthető, jó infrastruktúrával ellátott gazdasági területek alakulhattak ki.


A projekt elemei közül elsőként a Vásárcsarnok melletti területen vállalkozói fejlesztés keretében valósult meg a Virágudvar fejlesztése. A tervezésnél alapvető szempont volt, hogy a tervezett épület a vásárcsarnok épületével egységes épületegyüttest alkosson, de az önállóan is üzemelhessen.

2014. tavasztól őszig tartó időszakban a Portál program keretén belül a Kazinczy tér, Széchenyi tér, Kossuth utca és az Eötvös közben konzorciumi tagokként, vállalkozó partnereink komplex homlokzat-rekonstrukciót hajtottak végre a tulajdonukban vagy kezelésükben álló belvárosi ingatlanon. A felújítási munkálatok tartalmazták az üzletek homlokzati nyílászáróinak cseréjét, az akadálymentes megközelíthetőség kialakítását, homlokzati falfelületek burkolását, felületképzését.

2014. évben az infrastruktúra fejlesztésekkel párhuzamosan az Önkormányzat, mint projektgazda 2 db saját soft- tevékenységet is megvalósított, melyben feladat: 1. az érintett lakosság bevonását, a város-rehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése. 2. Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, város-rehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok kidolgozása volt. A fenti, saját projekteken kívül az önkormányzat a rendelkezésre álló forrás 50%-át Programalapba szervezte ki, melynek során intézmények és civil szervezetek pályázhattak saját programjaik megvalósítására.